Kılıçdaroğlu: Barış Akademisyenleri’nin kürsülerine döneceği bir döneme yaklaşıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantı gerçekleştirildi.

Özel oturuma katılan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada milletvekili sıfatıyla son defa Genel Kurul’a seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HAKİMİYETİNİ KAYITSIZ KOŞULSUZ ELİNE ALMIŞ BİR MİLLETİN İRADESİ KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ: Sevgili yurttaşlarımın ve özellikle sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıldönümünde, bu aziz bayramın yalnızca Türk Çocuklarına değil, başta tüm mazlum milletlerin çocukları olmak üzere, dünyanın tüm çocuklarına memnunluk, barış ve sıhhat getirmesini diliyorum. Sizleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarına başladığı 23 Nisan 1920’den bir gün öncesine götürmek istiyorum. Bir gün evvel yani 22 Nisan 1920’de Mustafa Kemal, “Dakika geciktirilmeyecektir” ihtarıyla bir bildiri yayınlar. Telgraf aracılığıyla muhataplarına ulaştırılan bildiride şu satırlar yer almaktadır: “Allah’ın müsaadesiyle Nisanın 23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun başvuracağı en aziz makam, ismi geçen Meclis olacaktır. Bilgilerinize sunulur. Heyeti Temsiliye ismine, Mustafa Kemal.” Mustafa Kemal Atatürk’ün gönderdiği telgrafta da göreceğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, 103 yıl evvel askeri ve sivil makamların ve çok daha kıymetlisi tüm milletinin başvuracağı en aziz makam olarak çalışmalara başlamıştır. Atatürk ve arkadaşları, “Milli çabamızın muvaffakiyete ulaşmasının yegâne şartının ulusal bir meclisin acilen çalışmalarına başlaması olduğuna” inanmışlardı. Zira biliyorlardı ki hâkimiyetini kayıtsız kuralsız eline almış bir milletin iradesi karşısında hiçbir güç, hiçbir düşman duramazdı.

MİLLETVEKİLİ UNVANIYLA BU KÜRSÜDEN SON DEFA HİTAP ETMENİN BAHTİYARLIĞI İÇİNDEYİM: Bu iradeyi temsil edecek makam da elbette Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Atatürk ve arkadaşları bu inançlarında yanılmadı. Bizi Kurtuluş Savaşı zaferine ulaştıran çatısı altında buluştuğumuz bu meclistir. Bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulusal gayretimizin ana karargâhıdır. Ana karargâhı olduğu için de Gazi meclistir. Üstelik Gazi Meclis, açıldığı gün itibariyle üstlendiği yasama ve yürütme sorumluluğunun bir sonucu olarak yeni bir devletin temellerini de atmıştır. Bu haliyle devlet kuran bir meclistir. Bu devletin ismi da ebediyen payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulmuş bir devletin meclisi değil, şahsen kendi iradesiyle kurduğu, kurucusu olduğu bir devletin meclisidir.
Hem Gazi Meclis unvanı taşıması hem de “devlet kurucu” vasfı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya siyasi tarihinde, dünya askeri tarihinde ve dünya demokrasi tarihinde seçkin bir yere sahiptir. Böylesine kıymetli vasıflara sahip bir meclisin mensubu olmaktan ötürü gurur duyuyorum… Gurur duyunuz… Öte yandan taşıdığım milletvekili unvanıyla bu kürsüden, sizlere ve bu özel oturum vesilesiyle sevgili yurttaşlarımıza son defa hitap etmenin bahtiyarlığı içinde olduğumu da vurgulamak isterim. Önümüzdeki seçimlerle birlikte bu sıralardaki yerlerini alacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni üyelerine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.
Hiç kuşku duymuyorum ki milletimiz, yeni üyelerine ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edecektir.

KAMU İDARESİNDE KAYIRMACILIK VE YANDAŞLIK HÂKİM KILINMIŞTIR: Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm kederlerimizin, ülkemizin tüm temel sıkıntılarının tahlil merkezi olmak zorundadır. Fakat; üzülerek söz edeyim ki; milletçe geçmişimize duyduğumuz hürmetin ve geleceğimize duyduğumuz itimadın çatısı olmaktan uzaklaşmış durumdadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihî birikimine tezat oluşturacak biçimde, tek adam rejiminin gölgesi altındadır. Gazi Meclisimizin yasama gücü tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edilmiştir. Bu çerçevede, yargı bağımsızlığı, fikir ve tabir özgürlüğü, basın özgürlüğü ve öteki tüm özgürlükler ile bilimsel laik eğitim yerle yeksan edilmiştir. Kamu istihdamında liyakat ortadan kaldırılmış, kamu idaresinde kayırmacılık ve yandaşlık hâkim kılınmıştır. Kamu harcamalarında yolsuzluk yegâne usul olarak benimsenmiş durumdadır. Gençler, bayanlar, çiftçiler, çalışanlar, iş insanları, bilim insanları bir ümitsizlik sarmalı içine sürüklenmiştir. İnatla sürdürülen yanlış dış siyasetin sonucu olarak, ülkemiz bölgesinde yalnızlaşmış; milyonlarca göçmene, sığınmacıya, mülteciye karşı sonlarımız korunmamıştır.

UMUTSUZ OLMAK İÇİN BİR NEDEN YOKTUR: Ve nihayetinde hayat pahalılığı bir kanser üzere tüm ömrü sarmış; vatandaşlarımızın geçim gücü neredeyse sıfırlanmıştır. Fakat yaşanan tüm aksiliklere karşın umutsuz olmak için bir neden yoktur. Zira bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, çağdaş bir cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Milletimizin çelikten iradesi, tek bir adamın iki dudağına, şahsî ikbal ve beklentilerine, kayırmacılık bağımlılığına, liyakatsiz takımlarına teslim edilmiş görünse de bir devrin sona ermekte olduğunu biliyoruz. Münasebetiyle saygıdeğer vatandaşlarımı geçmişin ve bugünün olumsuzlarından konuşmaya değil, gelecek hoş günlerin, gelecek baharın hayalini kurmaya davet ediyorum.

CUMHURİYETİMİZİ KALICI BİR BİÇİMDE DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ: 14 Mayıs Genel Seçimlerine yaklaştığımız bugünlerde, ülkemizin dört bir yanını cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak olmanın heyecanı sarmış durumda. Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği; yurtdışına gitmiş gençlerimizin güle oynaya geri döneceği, gitmeyi düşünenlerin bu fikirlerinden vazgeçeceği hoş bir geleceğin arifesindeyiz… Millet olarak Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da; İnönü’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afyon’da düşmana karşı topyekûn savaşırken, bu kutsal çatı altında buluşan birinci meclisimizin pahalı mensupları hem bu savaşları yönetip hem de yeni bir devletin temellerini attı.
Şimdi de sıra bizde… Meclisimizin açılışının 103’üncü yılında Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taçlandıracağız. Demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimiz yalnızca mazlum milletlere değil, tüm dünya demokrasilerine örnek olacak. Otoriter rejimlerin sandık yoluyla yenilebileceğini, ülkelerin ve bölgelerin temel sorunlarının tahlil yolunun, birlikte olabilmekten geçtiğini tüm dünya görmüş olacak. Kimseyi ötekileştirmemenin ve kimseye kin tutmamamın insan haklarının en temel unsurlarından biri olduğunu ve muvaffakiyete da lakin bu temel unsurların yol göstericiliğinde ulaşılabileceğini tüm dünya deneyimlemiş olacak.

CUMHURBAŞKANI’NIN DAHİ ÖZGÜRCE ELEŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR PERİYODA HAKİKAT YAKLAŞIYORUZ: Sayın Başkan değerli milletvekilleri, ekranlarından ve toplumsal medya hesaplarından beni dinleyen sevgili vatandaşlarım, 418 milyar doların hesabının sorulacağı bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Çiftçinin, personelin hakkını alacağı bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz… Bayan cinayetlerinin, bayana yönelik şiddetin son bulacağı bir periyoda yanlışsız yaklaşıyoruz…
Tüm terör örgütlerinin ve yer altı kabahat örgütlerinin kökünün kazınacağı bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Yoksulluğun ve yolsuzluğun sona ereceği bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz…
Beytülmale el uzatılmayacağı bir periyoda yanlışsız yaklaşıyoruz… Cumhurbaşkanının dahi özgürce eleştirilebileceği bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Tüm kararların istişareyle, ortak akılla alınacağı bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz… Çankaya köşkünün yine tüm Türkiye’nin meskeni olacağı bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz… Barış akademisyenlerinin kürsülerine döneceği bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz… Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin atanacağı, köy okullarının yine açılacağı bir periyoda yanlışsız yaklaşıyoruz… Üstenci bir anlayışla bakan, vatandaşını küçümseyen, sadece kendi zenginliğini düşünen idare anlayışının sona ereceği bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Liyakatin hâkim olacağı, Kızılay’ın kan ve çadır satmayacağı, AFAD’ın enkaz altında kalan vatandaşını mevte mahkûm etmeyeceği bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Beşli çetelerin saltanatının sona ereceği bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Tank Palet fabrikasının geri alınacağı bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz… Başta Gülhane Askeri Tıp Akademisi olmak üzere tüm “askeri hastanelerin” açılacağı bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz.
Kurban Bayramında emeklilerimizin banka hesabına 15 bin Türk lirası fiyatındaki bayram ikramiyesinin yatırılacağı bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Sarsıntı konutlarının ve dükkânlarının hak sahiplerine fiyatsız verileceği bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz. Başta ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin tüm sıkıntılarını birlikte çözeceğimiz; ülkemize bolluk ve rahmet getirecek bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz… Merkez Bankası’ndaki bu millete ilişkin olan 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğinin ortaya çıkartılacağı bir periyoda gerçek yaklaşıyoruz. Milyarlarca dolar pak paranın istihdam ve kalkınma için ülkemize gelmesini sağlayacak, ahlaklı ve vicdanlı bir idarenin iktidara geleceği bir periyoda hakikat yaklaşıyoruz…

TÜRKİYE, BAHARINA KAVUŞACAK: Özetle dünyaya örnek olacak yeni bir periyodun eşiğindeyiz. Bu devri siyaset bilimciler Türkiye Cumhuriyeti’nin çağı olarak nitelendirecek. Bugün için bir bireye ilişkin olan egemenlik son bulacak; yüz yıl evvel olduğu üzere egemenlik tekrar kayıtsız kuralsız millete ilişkin olacak. 14 Mayıs itibariyle Türkiye, yaşama sevincini geri alacak. Türkiye, baharına kavuşacak. Türkiye’ye bahar geldiğinde göreceksiniz tüm dünyaya bahar gelecek… Bu his ve fikirlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına; zelzelede hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza ve terör örgütleriyle gayrette şehit düşmüş güvenlik görevlilerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum… Tüm çocuklarımızın Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarına memnun bir gelecek için çalışacağımızın kelamını veriyorum… Aziz Milletim, Bahara, gerçek baharı getirecek sandığa hakikat ilerliyoruz. Bu kürsüden “milletvekili” sıfatıyla son kelamım şudur: “Milletin istiklalini, tekrar milletin azim ve kararı kurtacaktır.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir